| EN

НачалоИскане за разсрочване на остатъчна стойност

Искане за разсрочване на остатъчна стойност

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА МИ БЪДЕ РАЗСРОЧЕНА ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ ЗА СРОК ОТ

* “Мъни Лийз ” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница –        www.moneylease.bg


* Уведомен съм, че дължа такса за издаване на ново СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ – част II, съгласно Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“
ЕАД


* При непопълнени и/или неточни данни „Мъни Лийз“ ЕАД може да откаже да разгледа
искането.