| EN

НачалоСъвет на директорите
Борислав Тодоров
Борислав Тодоров
Изпълнителен директор

Биография

Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан- Албрехт“ Университет – гр. Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г. Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, а последните петнадесет години и Управител и Изп. директор, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг и застрахователно посредничество.

От 2002 г. е член на управителния съвет, а от 2011 г. до 2018 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг.

През 2015 г. е избран за член на Арбитражната колегия на Арбитражния съд при КРИБ, а през 2016 става член на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги към Комисията за защита на потребителите.

На церемония под егидата на КРИБ през ноември 2015 г. получава приза Мистър Икономика България 2015 за Раздел “Финанси и Застраховане”.

От 2015 до 2018 г. е преподавател (гл. ас.) в магистърския клас по финансов мениджмънт – съвместна магистърска програма на Университет Монтескьо – Бордо IV със Софийския университет. Участва като лектор по Лизинг финансиране в семинари, организирани от ВУЗФ, КРИБ, Икономическия университет Варна, Международния банков институт, Китов Център.

През март 2023 г. поема управлението на Мъни Лийз ЕАД като изпълнителен директор и представител на компанията в Българска Асоциация за Лизинг.

Биография

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Росен Димитров
Росен Димитров
Директор
Юлиян Цампаров
Юлиян Цампаров
Директор

Биография

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.