| EN

НачалоТарифа

Т А Р И Ф А за таксите и комисионите, събирани от „Мъни лийз“ ЕАД

Тарифата е одобрена от СД на „Мъни лийз“ ЕАД с решение от 26.09.2023 г. и влиза в сила, считано от 27.09.2023г.
Всички цени са с ДДС, освен ако не е указано друго.
Посочените такси и комисиони са валидни, когато не е уговорено друго между страните.