| EN

НачалоУведомление за настъпило застрахователно събитие

Уведомление за настъпило застрахователно събитие

Информация за лизингополучателя:

Лице за контакт:

Информация за превозното средство:

Данни за настъпило застрахователбо събитие:

*”Мъни Лийз” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор.

* Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница www.moneylease.bg

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за изготвяне на писмена справка за състояние на задълженията вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.

* Справката се таксува, съгл. действащата Тарифа за таксите и комисионните на “Мъни Лийз” ЕАД