Бихме желали да ви информираме, че на 01.08.2022 г. приключи процедурата по придобиване на 100% от собствеността на „Евролийз ауто” ЕАД от „Финанс плюс мениджмънт холдинг” ЕАД.

Във връзка с това, наименованието на дружеството се променя на „Мъни лийз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията” 4, ет. 6А.

„Финанс плюс мениджмънт холдинг” ЕАД постоянно разширява своето портфолио, като освен потребителско кредитиране, вече ще предлага и други финансови услуги, включително лизинг.

Желанието ни е да постигнем приемственост в тази дейност, но и да я развием, като предложим качествено нов подход и пакет услуги, които да отговорят на Вашите очаквания и да гарантират дългосрочното ни сътрудничество.

Екипът на „Мъни лийз” ЕАД очаква да запази Вашето доверие, като работи при спазване на най-високи стандарти на обслужване и на добрите търговски практики в този бизнес.